Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

Czego nie robi wspólnota A A

 


 

 

1.  Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.


2.  Nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby".


3.  Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.


4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też z organizacjami społecznymi.


5.  Nie tropi, ani nie usiłuje "kontrolować" swych członków.


6.  Nie stawia diagnoz czy prognoz - ani medycznych, ani psychologicznych.


7.  Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.

 

8.  Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.


9.  Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.


10.  Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.


11.  Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.


12.  Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.

*Uwaga:
Poszczególny członek AA może robić niektóre z tych rzeczy na "prywatny rachunek" - nie należy to jednak do członkostwa AA. Członkami AA są także liczni profesjonaliści

na polu alkoholizmu; ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA. AA - jako wspólnota, nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej).