Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

Plan spotkania Intergrupy "Londyn" 05.11.2017. 
West Ealing 1 Courtfields Garden
W13 0EY

Rozpoczęcie 10.00
Powitanie /przedstawienie
Uwagi do poprzedniego sprawozdania sekretarza Intergrupy "Londyn"

Sprawozdania Służb Intergrupy :

Skarbnik
Zespół do spraw zakładów karnych
Zespół do spraw kontaktu ze szpitalami
Zespół do spraw informacji publicznej
Sekretarz
Łącznik internetowy
Koordynator PIK
Kolporter
Wyspiaarze
Rzecznik

Przerwa


Wolne wnioski

Ustalenie daty następnego spotkania

Zakończenie

Pogody Ducha

 
Rzecznik