Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

Plan spotkania Intergrupy "Londyn" 01.07.2018

1 Courtfields Garden, W13 0EY

Rozpoczęcie Intergrupy godz 10:00

Powitanie /przedstawienie

Uwagi do poprzedniego sprawozdania sekretarza Intergrupy “Londyn"

Sprawozdania Służb Intergrupy :

Skarbnik

Zespół do spraw kontaktu ze szpitalami

Zespół do spraw informacji publicznej

Zespół do spraw zakładów karnych

Sekretarz

Łącznik internetowy

Koordynator PIK

Mikołaj - strona internetowa

Kolporter

Archiwista

Wyspiaarze

Delegaci do Regionu Europa

Rzecznik

Zespół ds organizacji obchodów 25-lecia polskojęzycznej wspólnoty AA na wyspach

Przerwa

Wolne wnioski

Ustalenie daty następnego spotkania

Wybór Chętnych do pomocy przy organizacji następnego spotkania

Zakończenie