Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

Wizja dla Ciebie


 

 Zdajemy sobie sprawę, że wiemy nie wiele. Bóg będzie coraz pełniej wyjawiał Swoją wolę – tobie i nam.

Pytaj Go podczas porannej medytacji, co możesz zrobić każdego dnia dla kogoś, kto jeszcze jest chory. Jeśli twoje sprawy są uporządkowane, otrzymasz odpowiedź. Oczywiście, nie możesz podzielić się czymś, czego sam nie masz. Bacz na to, aby twoja więź z Bogiem była właściwa, a tobie i wielu, wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy. Dla nas jest to Wielka Prawda.
 Oddaj się Bogu, takiemu jak Go sam pojmujesz.
Wyznaj Bogu i współbraciom swoje winy.
Uporządkuj swoją przeszłość.
 Dziel się tym, co odkrywasz, i dołącz do nas.
     Będziemy z tobą we Wspólnocie Ducha i z pewnością spotkasz niektórych z nas na Drodze Szczęśliwego Przeznaczenia.
     Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi.
 Zatem – do zobaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyring © by Alcoholics Anonymous Word Services, Inc